O projekte

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "DUCM") je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity prvý svojho druhu.  Obsahový a tematický rámec DUCM je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách.