24.05.2018

Harmonogram a pokyny DUCM 2018

Vážení rodičia, milé deti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti časový harmonogram a pokyny DUCM 2018.

 

V pondelok až štvrtok je zraz detí od 7,30 hod. vo vestibule budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda na Nám. J. Herdu J. Herdu 2 v Trnave.

V piatok je nutné, aby deti prišli o 7,00 hod., nakoľko odchod autobusu je už o 7,30 hod. z Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Príchod detí na J. Herdu 2 je každý deň o 16,00 hod. V prípade, ak dieťa bude odchádzať samostatne, t.j. bez doprovodu rodiča, je potrebné predložiť v pondelok (2.7.2018) pri registrácii potvrdenie podpísané zákonným zástupcom.

·         V pondelok, 2.7.2018 - je pripravený program v Trnave o ktorý sa postará FSV, o 15,00 hod. bude slávnostná imatrikulácia detí.

·         V utorok, 3.7.2018 - je odchod autobusu o 8,00 hod. do štúdií FMK na Skladovej ul. v Trnave. O program sa postará FMK

·         V stredu je odchod autobusu o 8,00 hod. do Hlohovca, v Zámockej záhrade bude športovo-výchovný program, je vhodné prispôsobiť športovým aktivitám obuv a oblečenie. O program sa postará FF

·         Vo štvrtok odchádza autobus o 8,00 hod. do Piešťan. O program sa postatrá IFBLR.

·         V piatok je zraz detí už o 7,00 hod. autobus o 7,30 hod.  odchádza do laboratórií FPV v Špačinciach. O 15,00 hod. je slávnostná promócia detí. O program sa postará FPV

 

Organizačný tím DUCM

 

 

Pondelok

2.7.2018

 

Fakulta sociálnych vied UCM

7,30-8,00 registrácia detí

Samospráva deťom-

Zažijete prázdniny  ako v minulosti

14,00 nácvik imatrikulácie

15,00 Slávnostná imatrikulácia

16,00 odovzdanie detí

Utorok

3.7.2018

 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

7,30 -8,00 registrácia detí

8,00 odchod autobusu na Skladovú

Filmovačka-

Čo všetko je potrebné pri tvorbe filmu, alebo ako sa to robí...

16,00 príchod na J. Herdu

Streda

4.7.2017

 

Filozofická fakulta UCM

7,30-8,00 registrácia detí

8,00 odchod autobusu do Hlohovca

Čo viete o našom regióne?

HlohovecPoďte sa s nami prejsť náučným chodníkom aj po čarovných zákutiach Zámockého parku

16,00 príchod na J. Herdu

Štvrtok

5.7.2018

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

7,30 -8,00 registrácia detí

8,30 odchod autobusu do Piešťan

Žijeme zdravý životný štýl

Naučte sa správne držať svoje telo a zistite účinky minerálnych prameňov

16,00 príchod na J. Herdu

Piatok

6.7.2018

 

Fakulta prírodných vied UCM

7,00 – registrácia detí

7,30 – odchod do Špačiniec

Zábavné experimenty

Uvidíte budúcnosť zábavy a dozviete sa kde všade sa dá zažiť veda

14,00 nácvik promócie

15,00 Slávnostná promócia

16,00 ukončenie DUCM 2018

 

 


 

 


Späť