16.05.2018

Informácia pre účastníkov DUCM 2018

Vážení záujemcovia o DUCM 2018,

upozorňujeme Vás, že dnešným dňom 16.5.2018 sa uzatvorilo prihlasovanie detí z dôvodu naplnenia kapacity.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že termín na úhradu poplatku za DUCM 2018 bol 15.5.2018. Žiadame tých, ktorí neuhradili poplatok, aby tak urobili obratom, inak budú uprednostnení náhradníci.


Späť