Časový harmonogram DUCM 2013

8.7.2013 FMK – Skladová

8,00-8,30

Príchod a prezentácia detí

8,30-9,45

Slávnostná imatrikulácia – Kino OKO

10,00-11,30

Program FMK - Nám. J. Herdu - Mediálna výchova nad zlato, Abrakadabra – kritické myslenie, Medialet – kreatívne aktivity vo forme súťaží

11,30-12,15

Obed – Nám. J.Herdu

12,30-16,00

Program FMK na Skladovej ul – Filmárikovo – aktivity v HD štúdiu, Zostrihané filmové ukážky – hrané filmy, ku ktorým Mgr. Dušan Rapoš porozpráva úsmevné príbehy z natáčania, každý účastník DUCM si odnesie na pamiatku malý darček v podobe profesionálne nahratej scénky s vlastným účinkovaním


9.7.2013 FSV - Bratislava

7,15

Odchod do Bratislavy

8,45-12,00

Program FSV, prehliadka NR SR a stretnutie s podpredsedníčkou NRSR JUDr. Renátou Zmajkovičovou, Bratislavský hrad

12,00-13,15

Obedový balíček

13,30-15,15

Prechádzka po historickej časti Bratislavy, Devín

16,00

Príchod do Trnavy


10.7.2013 IFBLR Piešťany - nutná športová obuv !!!

8,00 -8,15

Prezentácia a odchod do Piešťan

9,00-12,00

Program IFBLR – Ochorenia chrbtice u detí, Prevencia obezity v detskom veku, Základy znakovej reči

12,00-13,00

Obed

13,00-15,30

Program IFBLR – Hippoterapia, Canisterapia, Muzikoterapia, Prvá pomoc

16,00

Príchod do Trnavy


11.7.2013 FPV – J. Herdu / Špačince – nutná športová obuv !!!

8,00-8,15

Prezentácia

8,30-11,00

Program FPV - GMO – pre a proti, Počítačové hry a aplikácie vo vede, Experimentujeme na internete, Fyzika v laboratóriu a na PC, Komunikácia a technológie v 21. storočí

11,00-11,45

Obed – budova J. Herdu, odchod do Špačiniec

12,15-15,45

Program FPV - Mikroorganizmy okolo nás, Poučenie o bezpečnosti v laboratóriu, Pestrá chémia z kuchyne, Živá príroda v laboratóriu, Čo neuvidíme očami

16,00

Príchod do Trnavy


12.7.2013 FF – Nám. J. Herdu

8,00-8,15

Prezentácia detí

8,30-12,30

Program FF – Nám. J. Herdu (Rasy, národy a národnosti sveta, Spoločný strom, Jazykové okienko, Filozofia vážne - nevážne – hudobno-dramatický program, Rusko- história, tradície

12,30-13,00

Obed – budova J. Herdu

13,15-14,30

program FF - Nekonečný príbeh, Literárne chodníčky Trnavy, Galéria

14,30-16,00

Ukončenie a slávnostná promócia – Kino OKO