Druhý deň štúdia na DUCM

Druhý deň štúdia (utorok, 9. júla 2013) zabezpečila pestrý program pre študentov DUCM Fakulta sociálnych vied UCM pod vedením dekana PhDr. Petra Horvátha, PhD. V dopoludňajších hodinách nás v priestoroch NR SR v Bratislave privítala podpredsedníčka - JUDr. Renáta Zmajkovičová, ktorá ochotne odpovedala na zvedavé otázky detí. Absolvovali prehliadku priestorov NR SR, posedeli si na stoličkách poslancov v rokovacej sále. Po prechádzke nádvorím Bratislavského hradu a pútavej prednáške doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. o histórii hradu, sme sa popoludní presunuli na jednu z najnavštevovanejších pamiatok v Bratislave – zrúcaninu hradu Devín. Zápisom aktivít do indexov bol úspešne ukončený druhý deň DUCM.