Piaty deň štúdia na DUCM

Posledný deň detskej univerzity strávili naši študenti na pôde Filozofickej fakulty UCM, pod vedením doc. Mgr. Kataríny Novákovej, PhD. Zaujímavý a pestrý program dopoludnia otvorila katedra etnológie s prednáškou o rasách a národoch sveta, tradičnej kultúre a tradičnom odeve. Po prednáške nasledovala módna prehliadka, kde deti prezentovali odevy z viacerých kútov sveta (Egypt, Tunis, Afganistan, Pakistan, India, ale i zo Slovenska). Na záver tohto programu deti dostali Certifikáty znalcov tradičnej kultúry. Po tejto akcii nasledovali aktivity v dvoch skupinách. Pre prvú skupinu pripravila program katedra pedagogiky (Strom života) a katedra rusistiky (deti sa zoznámili s azbukou, ukážkami ruských kreslených filmov), pre druhú skupinu program zabezpečila katedra anglistiky (jazykové okienko) a katedra filozofie (hudobno-dramatický program o Alenke z ríše divov a Nardii). Po dobrom obede sa prvá skupina venovala spolu s členmi katedry psychológie krátkym testom a hodnoteniam (Okienko do duše) a druhá skupina pod vedením katedry germanistiky hľadali rozdiely medzi filmovou a knižnou verziou známeho diela Nekonečený príbeh. Poobedňajšia prednáška pod taktovkou katedry slovenského jazyka bola zameraná na literárne pamiatky Trnavy a cyrilo-metodský odkaz. Deti si pred hlavnou budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda vyskúšali písať hlaholikou. Posledné prednášky zabezpečila katedra histórie (čriepky z našej histórie, archívne pramene a zaujímavé mapy), a katedra pedagogiky, ktorá pripravila spolu s druhou skupinou detí malú galériu vlastných výtvorov. Galéria bola slávnostne otvorená prestrihnutím pásky a všetky deti si na záver programu pripili detským šampanským na úspešné ukončenie dňa na Filozofickej Fakulte.