Promócie študentov DUCM

V piatok 12. júla 2013 o pätnástej hodine bola Detská univerzita ukončená slávnostnou promóciou, na ktorej sa zúčastnili akademickí funkcionári: rektor univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr.h.c. Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim.prof.,  dekan FF UCM prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., dekanka FMK PhDr. Dana Petranová, PhD., prodekan FVP RNDr. Martin Pipíška, PhD. a promotórka prodekanka FSV Ing. Eva Čapošová. Po štátnej hymne a zložení sľubu si študenti detskej univerzity prevzali z rúk promotórky Ing. Evy Čapošovej diplomy kamarátov UCM. Rektor UCM vo svojom príhovore ocenil záujem detí o detskú univerzitu a podporil ich v ďalšom rozvíjaní ich vedomostí a záľub. Na záver zaželal deťom príjemne prežité leto a vyjadril presvedčenie, že si deti Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave uchovajú vo svojej pamäti a budú sa do nej radi vracať, či už na detskej univerzite ako jej kamaráti, alebo neskôr ako riadni študenti.

Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom za ich záujem a aktívne zapájanie do programov, rodičom za dôveru, ktorú do detskej univerzity vložili, organizačnému výboru, všetkým zúčastneným pedagógom a ostatným zamestnancom za pripravený program a bezproblémový priebeh detskej Univerzity. Všetkým želáme krásne prežité leto plné zážitkov a oddychu!