Štrvtý deň štúdia na DUCM

Štvrtý deň štúdia zabezpečila zaujímavý program pre študentov DUCM Fakulta prírodných vied UCM pod vedením dekana doc. Ing. Stanislava Hostina, PhD.

V dopoludňajších hodinách si študenti vypočuli prednášku o histórii a význame génovo manipulovaných organizmov (GMO) pre liečbu a výživu ľudstva. Program pre študentov DUCM pokračoval praktickými ukážkami a odporúčaniami o bezpečnosti na internete, vyskúšali si fyzikálne pokusy  s pomôckami, ktoré nájdu v každej domácnosti, dozvedeli sa o možnostiach využitia počítačových aplikácií pri tvorbe hier a vo vede a nakoniec sa dozvedeli o zmenách a vývoji komunikácie v 21. storočí.

Popoludňajší program pokračoval praktickými ukážkami práce v chemickom laboratóriu, kde si vyskúšali nafúkať balóniky chemickou reakciou, skontrolovali zmenu farby potravín podľa toho, či sa tieto nachádzali v kyslom alebo zásaditom prostredí, vyskúšali si tiež ako sa navzájom miešajú rôzne látky. Veľký úspech mali bengálske ohne, ktoré sa dajú pripraviť v chemickom laboratóriu.

V mikrobiologickom laboratóriu si študenti DUCM prakticky vyskúšali poznatky, ktoré nadväzovali na prednášku o mikroorganizmoch okolo nás. Pod mikroskopom si prezreli ako vyzerajú kvasinky, vláknité huby a uvideli ako sa uchovávajú mikroorganizmy v laboratóriách.

Pri písaní neviditeľným atramentom sa zabavili najmä poznaním, že svoje tajnosti  môžu ukryť aj na mieste, kde ich všetci uvidia. Ďalším prekvapením bolo, že písanie farebnými fixkami sa v laboratóriu môže zmeniť na pokus s oddeľovaním  farieb. Pri ďalších experimentoch si vyskúšali ako sa pestujú rastlinky v skúmavke. Zápisom aktivít do indexov bol úspešne ukončený ďalší deň DUCM.