Tretí deň štúdia na DUCM

Pre študentov DUCM pripravil program Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch. Prednášky, obohatené kvízmi a názornými ukážkami, sa striedali s pohybovými aktivitami, v ktorých si študenti na sebe vyskúšali mnohé rehabilitačné pomôcky (trampolíny, fit lopty, barle a pod.) a so zanietením súťažili v družstvách v pohybových zručnostiach (rýchlosti, obratnosti, orientácii).

V prednáškach sa študenti oboznámili s problematikou detskej obezity a jej prevencie, ako aj so zásadami správneho sedenia a držania tela. Témy študentov zaujali, o čom svedčali početné zvedavé otázky. Rovnako pútavé boli pre študentov názorné prednášky o znakovej reči a prvej pomoci – tú si mohli študenti hneď prakticky vyskúšať na „figuríne Anči“.

Očakávaný záujem prejavili študenti o predmety hippoterapia, canisterapia a muzikoterapia. Pokiaľ hippoterapia bola z logických dôvodov bez živého koníka, v canisterapii mali študenti možnosť priamo spolupracovať s cvičením psíkom, ktorý trpezlivo znášal záujem študentov a plnil ich príkazy, za čo si opakovane vyslúžil potlesk a uznanie.

Veľký potlesk zaznel aj v závere prednášky o muzikoterapii, lebo Inštitút pripravil študentom nečakané prekvapenie: „živého“ rapera Ega, ktorého rozžiarení študenti zahrnuli početnými zvedavými otázkami. A nemohlo to skončiť inak, ako spoločným fotením a spoločným spevom letného hitu „Žijeme len raz“.

Na záver vydareného dňa poďakoval riaditeľ IFBLR všetkým pedagógom, ktorí sa na príprave a priebehu úspešného dňa podieľali a osobne ocenil každého študenta diplomom s malým darčekom. Spokojní a vysmiati študenti nasadli do pripraveného autobusu a s indexom bohatším o zápisy ďalších absolvovaných predmetov odcestovali späť do Trnavy.