Detská UCM 2013

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "DUCM") je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity prvý svojho druhu.  Obsahový a tematický rámec DUCM je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje 1. ročník projektu DUCM v dňoch 8. 7. - 12. 7. 2013. DUCM bude zahájená slávnostnou imatrikuláciou. Deti absolvujú týždenný program formou prednášok, workshopov a aktivít podľa zamerania a študijných odborov fakúlt UCM. Program bude ukončený slávnostnou promóciou a za účasti štatutárov UCM budú študentom odovzdané diplomy za absolvovanie DUCM.
Program pre deti zabezpečujú fakulty UCM podľa ich odborného zamerania:

  • Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pripravuje program v HD štúdiu FMK UCM s cieľom oboznámiť deti s prácou s médiami, TV prenosom, zvukovým záznamom;
  • Fakulta prírodných vied UCM zabezpečí prednášky  z oblasti chémie, prírodovedy, fyziky v laboratóriách univerzity;
  • Fakulta sociálnych vied UCM zabezpečí  návštevu NR SR a stretnutie s podpredsedníčkou NR SR JUDr. Renátou Zmajkovičovou, návštevu hradu v Bratislave, prehliadku historického centra hlavného mesta a hradu Devín;
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM pripravuje v priestoroch UCM v Piešťanoch pre deti prednášky a ukážky z canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie a znakovej reči, ako aj športové a pohybové aktivity so zameraním na ochorenia chrbtice a prevenciu obezity u detí;
  • Filozofická fakulta UCM poskytne deťom možnosť vyskúšať si výučbu v jazykových laboratóriách univerzity, pripravuje sa náučný kvíz, k dispozícii budú aj tvorivé dielne UCM. 

Snahou DUCM je stať sa členom európskej siete detských univerzít EUCU.NET.