Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda - deň druhý

Druhý deň DUCM (8.7.2014) sme sa presunuli s pedagógmi Filozofickej fakulty na Bradlo k mohyle M. R. Štefánika, kde si naši malí študenti v zastúpení dvoch dobrovoľníkov uctili pamiatku M. R. Štefánika položením venca na jeho mohylu.

Presunuli sme sa k Chate Bradlo, kde prebiehali súčasne v dvoch skupinách aktivity Po stopách Štefánika a Moderná história a interaktívna história, ktoré súviseli s osobou tohto nášho velikána.

Daždivé počasie a búrka nám neumožnili dokončiť naše ďalšie aktivity na Bradle, a tak sme sa vrátili na univerzitu, kde sme sa ďalej realizovali v tvorbe masiek či v hľadaní bludiska minulosti.

Univerzita nám dokonca poskytla veľmi zaujímavé tajné skrýše pre naše „geokešky“, ktoré naši malí študenti hľadali v útrobách našich prednáškových a seminárnych miestností.

Opekačku v prírode sme nakoniec zamenili za príjemnú školskú jedáleň s výborným predjedlom: pečené buchty.

Deň sme úspešne zakončili vyhodnotením najlepších skupín a všetkých sme za šikovnosť a usilovnosť odmenili malým darčekom a zápisom do indexu.