Promócie študentov DUCM

Záverečný deň sa skončil slávnostnou promóciou študentov 2. ročníka Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (DUCM). Slávnosti sa zúčastnili akademickí funkcionári:  rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.,  doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.; doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.; Ing. Eva Čapošová; RNDr. Beata Vranovičová, ktorí kamarátom DUCM odovzdali diplom  za absolvovanie Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa poďakoval absolventom DUCM za aktívny a zodpovedný prístup počas celého týždňa, poprial im pekné prázdniny  a s prianím, že sa stretneme opäť o rok, sa s nimi rozlúčil.