Sponzori DUCM 2014

ARMONT, spol s r.o., Jilemnického 855/24 Prevádzka: Mierova 2317, 920 41 Leopoldov
Obchodná a montážna činnosť v oblasti armatúr chemického, farmaceutického, potravinárskeho priemyslu a energetiky.


Dr.Oetker, spol. s r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava
Výroba a predaj prísad a zmesí na pečenie, polotovary sladkých, slaných jedál a dezertov, müsli, želírovacie prípravky, mrazená pizza, nápoje v prášku, predaj kníh s receptami na pečenie.


EDcom, s.r.o., Sotinská 1474/11, 905 01 Senica
Distribútor vlastného ekonomického informačného systému EuroSecom, predaj a servis klasických i softvérových registračných pokladníc, predaj a servis výpočtovej techniky a programového vybavenia.

 

 


GEA Westfalia Separator, s.r.o., Nerudova 8, 821 04 Bratislava
Systémy pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu - klimatizačné jednotky, vykurovacie jednotky, vzduchové clony, odvlhčovacie jednotky, filtre atmosférického vzduchu, výrobníky studenej vody.


HESO-COM, s.r.o., Sládkovičova 32, 917 00 Trnava
Služby v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky a internetu.


I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava
Producent cukroviniek a trvanlivého pečiva.


Laguna Centrum, s.r.o., Vážska 1/3650, 921 01 Piešťany
Výroba a predaj kúpeľných a vianočných oblátok.


Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 2
Špecializovaná banka zameraná na podporu bývania obyvateľstva.


Relax-team, s.r.o., Rybníková 16, 917 01 Trnava
Služby v oblasti gastronómie, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií, spoločenských a športových podujatí.


Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Marketing a štátna propagácia cestovného ruchu Slovenskej republiky


Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Spoločnosť poskytujúca verejné zdravotné poistenie.