Detská UCM 2016

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po vynikajúcich skúsenostiach z predošlých ročníkov pripravila v dňoch 4.-8. júla 2016 štvrtý ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Aktuálny ročník ponúkol 55  deťom vo veku od 9 do 14 rokov jedinečnú možnosť aktívneho trávenia letných prázdnin. Plnohodnotný program, účastníkom priblížil život na univerzite, zameranie jednotlivých fakúlt a zároveň ich hravou formou obohatil vedomosťami a poznatkami.

Prvý deň podujatia pripravila Fakulta sociálnych vied. Deti sa zúčastnili živého vysielania relácie Teleráno v televízii MARKÍZA, zahrali si rôzne športové hry a následne mali možnosť prezrieť si štúdiá a priestory televízie.

Prvý deň sme ukončili v slávnostnom duchu, imatrikuláciou malých vysokoškolákov a odovzdaním indexov v kine Oko.

 

Druhý deň, ktorý pripravila Filozofická fakulta si naši mladí študenti vypočuli prednášku prof. Žeňúcha, ktorý im pútavým spôsobom priblížil pôsobenie sv. Cyrila a Metoda na našom území, prednes lyrickej básne PROGLAS - v podaní prof. Božidary Turzonovovej a slávnostne položili veniec k ich súsošiu pred hlavnou budovou UCM v Trnave.

Následne odišli do historického mesta Nitra, kde absolvovali návštevu diecézneho múzea + kazematov + gotickej priekopy + katedrály na Nitrianskom hrade.

Po obede vystúpili na vrch Zobor, kde navštívili Svoradovú jaskyňu a pokochali sa výhľadom na mesto Nitra.

 

V tretí deň sme sa stretli v priestoroch Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, v ktorých malí vysokoškoláci absolvovali ukážky a praktické prevedenia masáží, fyzioterapeutických cvičení s využitím fit lopty a balančných pomôcok ako aj pohybové aktivity vo fitnes centre. Po obede sa zoznámili so zajačikom a psíkmi, pomocou ktorých sa vykonáva canisterapia, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

 

V štvrtý deň Fakulta masmediálnej komunikácie prichystala zaujímavý doobedný program, ktorý pozostával z retroherne - prednášky o histórii počítačových hier, geocatchingu- hľadaní pokladu podľa mapy a indícií, deti si mohli vytvoriť vlastnú postavičku do videohry a pobaviť sa tvorbou zvukov do počítačových hier.

Počas obeda sa stretli so známym slovenským youtuberom Selassie. Po obede absolvovali kurz základov tvorby videohier aj s praktickou aplikáciou.

 

Posledný deň prostredníctvom Fakulty prírodných vied zažili výnimočné veci vo virtuálnom svete, spoznali svet neviditeľných molekúl a organizmov, zistili aký dokáže byť sladký život biotechnológa, ako môže byť chémia veselá, či ako sa dá čistiť voda slnkom.

 

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola v piatok ukončená slávnostnou promóciou, na ktorej bol každému účastníkovi odovzdaný diplom s titulom "KAMARÁT".