Pondelok 3.7.2017       FMK

  7:30 – 7:45

prezentácia

  8:00

odchod z UCM Nám. J. Herdu 2 Trnava na Skladovú ulicu

  8:30 – 9:00

rozdelenie detí do skupín

  9:00 – 13:00

program FMK, desiata, obed

13:00

záverečný kvíz

13:45

odchod na J. Herdu

14:00 – 14:30

Nácvik imatrikulácie

14:30 – 15:00

olovrant

15:00

slávnostná imatrikulácia

15:45 – 16:00

účastníci DUCM zaznamenajú svoje pocity na pripravené stojany vo vestibule UCM

16:00

Preberanie detí rodičmi alebo odchádzajú po podpísanom súhlase samé

 

Utorok 4.7.2017           IFBLR Piešťany

  7:30 – 7:45

prezentácia

  8:00

odchod z UCM Nám. J. Herdu 2 Trnava do Bojnej

  9:15

predpokladaný príchod do Bojnej

  9:30 – 10:00

desiata

10:00 – 12:30

program IFBLR

13:30 – 13:30

obed

13:30 – 14:15

program IFBLR

13:30 – 14:30

olovrant

14:30

odchod autobusu z Bojnej

15:45

predpokladaný príchod do Trnavy

15:45 – 16:00

účastníci DUCM zaznamenajú svoje pocity na pripravené stojany vo vestibule UCM

16:00

preberanie detí rodičmi alebo odchádzajú po podpísanom súhlase samé

 

Streda 5.7.2017           FF

  7:30 – 7:45

prezentácia

  8:00

prednáška, položenie kytice k soche sv. Cyrila a Metoda

  9:30

desiata

  9:45

odchod z UCM Nám. J. Herdu do Dolných Dubovan

 

program FF

11:15

odchod z Dolných Dubovan na Katarínku – Planinku

 

obed

 

program FF

15:45

predpokladaný príchod do Trnavy

15:45 – 16:00

účastníci DUCM zaznamenajú svoje pocity na pripravené stojany vo vestibule UCM

16:00

Preberanie detí rodičmi alebo odchádzajú po podpísanom súhlase samé

 

Štvrtok 6.7.2017          FSV

  7:30 – 7:45

prezentácia

  8:00

odchod z UCM Nám. J. Herdu 2 Trnava do ZŠ Jama

  8:15

program FSV

 

desiata

 

program FSV

12:00 – 12:45

obed

12:45

odchod zo ZŠ Jama na štadión A. Malatínskeho

13:00

program FSV

 

olovrant

15:30

Odchod zo štadióna A. Malatínskeho na UCM Nám. J. Herdu 2

15:45 – 16:00

účastníci DUCM zaznamenajú svoje pocity na pripravené stojany vo vestibule UCM

16:00

Preberanie detí rodičmi alebo odchádzajú po podpísanom súhlase samé

 

Piatok 7.7.2017            FPV

  7:30 – 7:45

prezentácia

  8:00

odchod z UCM Nám. J. Herdu 2 Trnava do Špačiniec

  8:15

predpokladaný príchod do Špačiniec  

  8:15 – 10:40

program FPV

10:40 – 11:00

desiata (v konferenčnej miestnosti S002)

11:00 – 12:30

program FPV

12:45

odchod zo Špačiniec

13:00

predpokladaný príchod do Trnavy

13:00 – 14:00

obed

14:00 – 14:30

nácvik promócii

14:30 – 15:00

olovrant

15:00

slávnostná promócia

15:45 – 16:00

účastníci DUCM zaznamenajú svoje pocity na pripravené stojany vo vestibule UCM

16:00

preberanie detí rodičmi alebo odchádzajú po podpísanom súhlase samé