Streda 5. 7. 2017 - deň na FF

Program pre účastníkov DUCM v stredu zabezpečila Filozofická fakulta. Deň sa začínal príchodom detí do vestibulu UCM v čase od 7:30 hod. do 7:45 hod. Deti počas registrácie pri príchode do budovy UCM pri reistračnom stolíku si mohli pozrieť prezentáciu fotiek z predchádzajúceho dňa na notebooku.  Deň sa začal zaujímavou prednáškou, na ktorej odhalili tajomstvá o Jozefovi Ignácovi Bajzovi, ďalej získali zaujímavé informácie o slovenčine a o nárečí. Po prednáške spoločne položili veniec k soche sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa nachádza pred budovou UCM v Trnave. Po položení venca nastúpili do autobusov smerom do Dolného Dubového. Navštívili pamätnú izbu, ktorá dýcha odkazom autora prvého slovenského románu Jozefa Ignáca Bajzu. Ich deň pokračoval lesnou cestou k ruinám františkánskeho kláštora, na miesto, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína Alexandrijská mladému grófovi a pustovníkovi. Dnešný deň na Katarínke bol aj otvoreným dňom na Katarínke, deti si mohli pozrieť historické divadlo. Z Katarínky sa presunuli na Planinku, kde mali obed, pohrali sa na lúkach. Z Planinky sa autobusmi opäť presunuli do Trnavy k budove UCM J. Herdu 2, kde si ich cca o 16:00 hod. vyzdvihli rodičia.

  

 

DOZOR FF POČAS DŇA 5.7.2017:

5.7.2017 

1 x zdravotnícky pracovník

 

PhDr. Darina Chudá

dozor

Natália Košlabová

Katarína Žeňuchová

Lucia Miháliková

Katarína Vilčeková

Daniela Kušnierová

Bronislava Černeková

PaedDr. Silvia Horváthová

PhDr. Andrea Pristachová

PhDr. Denis Marko, PhD.,MBA,LL.M