Pondelok 3. 7. 2017 - deň na FMK

Po príchode detí do vestibulu UCM na Nám. J. Herdu 2, všetky deti Detskej univerzity UCM po prezentácii dostali balíček so žltým tričkom s nápisom a logom DUCM, s modrým vakom a menovkou. Tento rok deti žiaria ako slniečka v korporátnej farbe IFBLR, v žltej farbe, nakoľko je tento piaty ročník DUCM organizovaný Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. O 8:00 hod. sa presunuli dvomi autobusmi z Nám. J. Herdu 2 na Skladovú ulicu, kde sídli Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK).

Po príchode na FMK, v čase od 8:30 hod. – 9:00 hod. boli deti rozdelené do siedmich skupín, každá skupina mala dvoch vedúcich. Začalo zoznamovanie sa s deťmi a deti sa zoznamovali medzi sebou navzájom.

V čase od 9:00 – 13:00 hod. každá skupina navštívila sedem stanovíšť. V tomto časovom intervale bola pauza na desiatu a na obed.

Stanovištia boli orientované na hry: od vonkajších aktivít, cez spoločenské hry, retro hry až po virtuálnu realitu:

1.     Vonkajšie aktivity – loptové hry, bedminton...

2.     Spoločenské hry – stolné hry (človeče nehnevaj sa, pexeso...).

3.     Retro herňa.

4.     Počítačové hry – PC herňa.

5.     X- box – tancovanie.

6.     Virtuálna realita – rôzne druhy.

 

7.     Zvukové štúdio – výroba zvukov do hier.

Na každom stanovišti bol zodpovedný vyučujúci/doktorand, ktorý vysvetlil deťom konkrétne stanovište a  oboznámil ich s históriou hier.

Od 13:00 hod. prebiehal záverečný kvíz, vyhodnotenie, odovzdanie cien, rozlúčenie sa s deťmi.

Po 13:45 hod. bol odchod detí DUCM na Nám. J. Herdu 2. Tu boli deti poučené o nácviku na slávnostnú imatrikuláciu. O 15:00 hod. sa začala slávnostná imatrikulácia za účasti 60 detí - kamarátov DUCM 2017 a akademických funkcionárov univerzity  pri príležitosti 20. výročia založenia UCM. Po imatrikulácii sa ešte kamaráti UCM presunuli do vestibulu budovy UCM a svoje postrehy, zážitky nakreslili alebo napísali na pripravenú tabuľu zážitkov počas trvania celého týždňa DUCM 2017.

 

 DOZOR FMK POČAS DŇA 3.7.2017: 

 

1 x zdravotný pracovník

·       PhDr. Anna Plačková, PhD.

dozor

·       Mgr. Andrej Brník, PhD.

Mgr. Slávka Gracová, PhD.

Mgr. Martin Graca

Mgr. Tatiana Podmaková

PaedDr. Silvia Horváthová

·       PhDr. Andrea Pristachová

·      Mgr. Ingrid Vidová

·       Mgr. Monika Pápežová

      Mgr. Eva Miháliková

·       PaedDr. Ľubica Varečková

·       PhDr. Denis Marko, PhD.,MBA,LL.M

·