Štvrtok 6.7. 2017  - deň na FSV

Program pre účastníkov DUCM zabezpečovala Fakulta sociálnych vied. Deň sa začal príchodom detí do vestibulu UCM. Deti sa presunuli do budovy ZŠ v Jame, kde počas akademického roka prebieha tiež výučba pre študentov UCM v Trnave.  Kamaráti DUCM začali deň zaujímavou prednáškou s príslušníkmi policajného zboru. BEZPEČNOSŤ. Po prednáške nasledovali tvorivé akvivity spojené s vytvorením vlastných plagátov s tematikou boja proti drogám, svoje postery odprezentovali. Na dvore pri budove školy sa zoznámili s prácou hasičov a vyskúšali si hasičské techniky. ZÁCHRANA. Neskôr sa presunuli na  štadión A. Malatinskeho, na ktorom mali zabezpečenú prehliadku  štadióna a športové aktivity. POHYB. Celý deň sa niesol v aktivitách spojených s hľadaním ohnivej strely. Oboznámili sa ako záchrana, bezpečnosť a pohyb ovplyvňujú ich každodenný život. Po návrate do budovy UCM  J. Herdu 2 cca o 15:40 hod. si svoje zážitky zaznamenali na pripravenú tabuľu vo vestibule budovy a rodičia si vyzdvihli svojich malých študentov DUCM. 

 

DOZOR FSV POČAS DŇA 6.7.2017:

 

2 x zdravotný pracovník

·       PhDr. Monika Labudová, PhD.

      Mgr. Ingrid Zambojová

dozor

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

Ing. Eva Čapošová, PhD.

Ing. Klaudia Čirčová

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

PhDr. Lenka Machyniaková

Mgr. Mahuliena Sochorová

Mgr. Renáta Kocúrová

PhDr. Matúš Meluš

PhDr. Róbert Frimmel

PhDr. Michal Garaj

Dávid Zvolenský

PaedDr. Silvia Horváthová

·       PhDr. Andrea Pristachová

Mgr. Eva Miháliková

·       PhDr. Denis Marko, PhD.,MBA,LL.M