Utorok 4. 7. 2017 - deň na IFBLR

 

 

Inštitút fyziológie balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave realizoval po prvý krát program mimo budovy Inštitútu so sídlom v meste Piešťany. Zamestnanci a animátori, ktorí sa každoročne zapájajú pri organizovaní DUCM, pripravili v areáli na Ranči pod Babicou v Bojnej pre deti detskej univerzity program zameraný na aktivity predstavujúce zameranie IFBLR, aktivity spojené s pohybom, s rehabilitáciou, so športom a zdravotníckou výchovou. Po príchode kamarátov detskej univerzity na ranč bola desiata. Po nej v čase od 10:00  hod. do 10:15 hod. mali deti úvodnú prednášku z hipoterapie. Po prednáške v čase od 10:20 hod. do 13:30 hod.  deti rozdelené na štyri skupiny sa striedali na stanovištiach: 

- ukážok a inštrukcií z prvej pomoci

- na športových a pohybových aktivitách spojených s cvičením vo fyzioterapii

- vyskúšali si jazdu na koni

- zahrali si ruské kolky.

 Na záver  spomínaných aktivít na stanovištiach pred obedom si všetci kamaráti detskej univerzity ako aj zamestnanci a animátori spoločne pri dobrej hudbe spoločne vyskúšali skupinový aerobic.

Počas dňa bol zabezpečený pitný režim, desiata, obed a olovrant. O hudbu sa počas celého dňa postaral animátor Patrik a všetky aktivity zachytil fotograf Samuel. Po obede v čase od 13:30 hod. do 14:15 hod. si prešli zverinec na ranči. Po prehliadke zverinca sa deťom rozdal olovrant a odišli autobusmi do Trnavy do budovy UCM na Nám J. Herdu 2., kde vo vestibule budovy na nástenke nakreslili a opísali opäť zážitky zo dňa stráveného pod vedením IFBLR.

  

DOZOR IFBLR POČAS DŇA 4.7.2017:

1 x zdravotný pracovník

·       MUDr. Oľga Boldišová

dozor

·       PaedDr. Silvia Horváthová

·       PhDr. Andrea Pristachová

·       PhDr. Mnika Labudová, PhD.

·       Mgr. Ingrid Vidová

·       Mgr. Monika Pápežová

·       PhDr. Anna Plačková, PhD.

·       Mgr. Michaela Šimonová

·       PaedDr. Ľubica Varečková

·       Mgr. Jana Koišová

·       Mgr. Vanesa Bacúšanová

·       PhDr. Denis Marko, PhD.,MBA,LL.M

·       PhDr. Katarína Vulganová

      Mgr. Eva Miháliková

·       Zdenka Sadecká

·       Patrícia Horváthová

·       Patrik Horváth

·       Sára Vidová

·       Karolína Bittarovská