DUCM 2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po vynikajúcich skúsenostiach z predošlých ročníkov pripravila v dňoch 2.-6. júla 2018 v poradí už šiesty ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Aktuálny ročník ponúkol 61  deťom vo veku od 9 do 14 rokov jedinečnú možnosť aktívneho trávenia letných prázdnin. Plnohodnotný program, účastníkom priblížil život na univerzite, zameranie jednotlivých fakúlt a zároveň ich hravou formou obohatil vedomosťami a poznatkami.

Prvý deň podujatia pripravila Fakulta sociálnych vied. Na malých študentov Detskej univerzity UCM ráno čakali pracovníci Fakulty sociálnych vied v oranžových tričkách, ktorá je korporátnou farbou ich fakulty. Po prezentácii dostali  všetky deti balíček s oranžovým tričkom s nápisom a logom DUCM, s vakom a menovkou.

Program sa konal v priestoroch  Pedagogickej a sociálnej akadémia blahoslavenej Laury a Arcxibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha. Cestou deti riešili prvú úlohu dňa, ktorou bolo nájsť čo najviac historických budov a vedieť ich pomenovať. Na gymnáziu deti privítala Mária Terézia, ktorá ich naučila písať brkom a atramentom. Potom si deti vytvorili vlastný Erb, absolvovali kvíz o samospráve, prešli vojenským výcvikom, naučili sa dobové tance a nakoniec pozdravili panovníčku svojimi vytvorenými veršami. Celý deň sa niesol pod názvom  Samospráva deťom - Zažijete prázdniny  ako v minulosti program, zabezpečovalo OZ Teatro ORLUS.

Prvý deň sa ukončil v slávnostnom duchu, imatrikuláciou malých vysokoškolákov a odovzdaním indexov v kine Oko.

Druhý deň, ktorý pripravila Fakulta masmediálnej komunikácie prichystala zaujímavý doobedný program, ktorý našich mladých študentov naučil ako sa tvorí film v profesionálnom štúdiu. Následne sa zoznámili s praktickým využitím médií ako je napríklad dabing. Vyskúšali si ho priamo na atraktívnych ukážkach. Rovnako sa mali možnosť zabaviť pri videohrách.  

O program tretieho dňa sa postarala Filozofická fakulta. Deň prebiehal v Zámockom parku v Hlohovci. V spolupráci so zamestnancami múzea malým študentom pripravili pestrý program. Dozvedeli sa zaujímavú históriu rodov žijúcich na Zámku v Hlohovci. Prešli sa zámockým parkom, v ktorom riešili rôzne úlohy a aktivity. Záver prijemného dňa v Hlohovci  ukončili spoznávaním pamiatok mesta.

V štvrtý deň začal slávnostne položením venca k ich súsošiu sv. Cyrila a Metoda pred hlavnou budovou UCM v Trnave. Následne sa študenti presunuli do priestorov Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, v ktorých malí vysokoškoláci študenti absolvovali ukážky a praktické prevedenia masáží a fyzioterapeutických cvičení. Prešli správnych držaním tela prostredníctvom školy chrbta. Poobedný program sa presunul do múzea balneológie, kde sa dozvedeli  rôzne zaujímavosti.

V posledný deň prostredníctvom Fakulty prírodných vied zažili  výnimočné veci v IT svete, kde sa mohli zoznámiť a vyskúšať si prácu s dronom. Spoznali  vedu v kuchyni a naučili sa ako si vyrobiť napr. čokoládovú špagetu. Zistili ako sa z jahôd získava DNA, či pracovali so svetom svetla. Malí študenti si sami vytvárali záhradky či si zasadli  semienka žeruchy.

Detská univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave bola v piatok ukončená slávnostnou promóciou, na ktorej bol každému účastníkovi odovzdaný diplom s titulom „KAMARÁT“.

Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má štyri schopné, úspešné fakulty a jeden inštitút s kvalitným pedagogickým, ale i vedeckovýskumným pôsobením.