Referencie

O DUCM vyšiel článok v zahraničnom časopise s názvom FEPA (Federation of European Philatelic Associations).