Časté otázky

Aké podmienky musí záujemca spĺňať?
Podmienkou je vek od 9 do 14 rokov.

Ako sa môže záujemca prihlásiť na DUCM?
Zaslaním riadne vyplnenej a vlastnoručne podpísanej prihlášky.

 

Ak nesprávne vyplním prihlášku?
Po zaslaní nedostatočne vyplnenej a vlastnoručne podpísanej prihlášky budete kontaktovaní o jej doplnenie.

 

Ak si vyžaduje zdravotný stav dieťaťa zvláštnu pozornosť (alergia, diabetes, epilepsia, astma,autizmus, užívanie liekov, zvláštna opatrnosť, obmedzenia v strave a iné) alebo rodič uvedie konkrétne prekážky a obmedzenia v zdravotnom stave dieťaťa, ktoré by mohli narušiť priebeh programu DUCM, organizačný výbor má právo posúdiť obmedzenia v spolupráci s posúdením lekárov a dieťa vyradiť zo zoznamu účastníkov na DUCM ako bolo rozhodnuté na zasadaniach organizačného výboru. Ak rodič vedome zatají skutočnosť a organizačný výbor toto zistí v priebehu organizovania DUCM, má právo organizačný výbor vylúčiť účastníka z DUCM.

 

Termín, do ktorého je potrebné zaslať vyplnenú záväznú prihlášku s požadovanými dokladmi uvedenými v prihláške? V prihláške je uvedený termín pre 5. ročník 2017 do 15.5.2017.

 

Môže byť termín na podanie prihlášky na DUCM predĺžený? Áno, ak tak rozhodne organizačný výbor DUCM. Následne bude termín zverejnený.